Konferencja – Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

Konferencja – Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu


Pierwsza konferencja „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu” odbędzie się już 11 października 2018 roku.

Przed nami spotkanie z najlepszymi dostawcami podzespołów i przedstawicielami kilkudziesięciu firm z potencjałem automatyzacyjnym. Organizatorem wydarzenia jest Spółka Alnea wraz z grupą prężenie działających partnerów.

Cele i misja

Podejmujemy się misji dotarcia do firm produkcyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych i przybliżenia możliwości wynikających z robotyzacji procesów. Przygotowaliśmy szereg seminariów i wykładów, które usystematyzują najważniejsze informacje dotyczące robotyzacji przemysłu, narzędzi wyliczania stopy zwrotu inwestycji, norm prawnych regulujących rynek inwestycji czy kanałów pozyskiwania środków finansowych.Ponadto w trakcie konferencji odbędą się pokazy robotów i stanowisk automatycznych, a także zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestnictwa w debacie specjalistycznej z szeregiem pytań od publiczności. Przedstawiciele firm będą mieli niezwykłą okazję do indywidualnych spotkań i konsultacji z doświadczonymi firmami dostarczającymi najnowsze światowe rozwiązania związane z robotyzacją przemysłu.

Odbiorcy konferencji

Właściciele, prezesi, dyrektorowie firm, członkowie zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektor operacyjny, dyrektor rozwoju, dyrektor produkcji, dyrektor techniczny), inżynierowie i przedstawiciele firm o profilu produkcyjnym.

Planowana liczba uczestników:

50 osób, maksymalnie 2 osoby z każdej firmy.

Atrakcje dodatkowe:

Po części oficjalnej od godziny 19.00 odbędzie się bankiet w Hotelu Warmia Park

Program wydarzenia

10-30-10.50 Rejestracja uczestników
10-55-11.00 Oficjalne otwarcie konferencji Krzysztof Kamiński Prezes Grupy Alnea, Jarosław Tokarczyk Prezes Grupy WM
11.00-11.20 Krzysztof Kamiński Prezes Grupy Alnea
„Przykłady wykorzystania robotów w różnych gałęziach przemysłu – od małych do dużych wdrożeń”
11.20-11.40 Wojciech Łaś, Lider Produktu – Roboty Przemysłowe Mitsubishi Electric
„Czy warto inwestować w robotyzację? Dlaczego ROI to nie wszystko”
11.40-12.00 Jędrzej Kowalczyk Prezes Zarządu FANUC Polska Sp. z o.o.
„Pierwsze kroki przed rozpoczęciem inwestycji – koncepcja, budżetowanie, time plan, dobranie technologii”
12.00-12.20 Grzegorz Smoliński Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji szansą rozwoju gospodarki”
12.20-13.10 Pokazy robotów i maszyn.
13.10-14.00 Przerwa na Lunch
14.00-14.20 Anna Bułło Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego
„Finansowanie inwestycji w automatyzację i robotyzację”
14.20-14.40 Radosław Matiakowski Prezes Zarządu RT Robotics
„Nowe trendy w robotyzacji na przykładzie cobotów”
14.40-15.00 Michał Scibor Siemens Sp. z o.o.
„Automatyzacja przemysłu”
15.00-15.20 Łukasz Szczepkowski Regionalny Kierownik Sprzedaży KUKA Robotics
„Przykład skutecznego wdrożenia robotów przemysłowych”
15.20-15.50 Przerwa Kawowa
15.50-16.50 Debata z pytaniami publiczności: „Automatyzacja i robotyzacja przemysłu – czego potrzebują polskie firmy produkcyjne?”Krzysztof Kamiński Prezes Grupy Alnea

Wojciech Łaś, Lider Produktu – Roboty Przemysłowe Mitsubishi Electric

Jędrzej Kowalczyk Prezes Zarządu FANUC Polska

Grzegorz Smoliński Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Anna Bułło Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Radosław Matiakowski Prezes Zarządu RT Robotics

Michał Scibor Siemens Sp. z o.o.

Łukasz Szczepkowski Regionalny Kierownik Sprzedaży KUKA Robotics

16.50-16.55 Oficjalne zamknięcie konferencji
Prezes Grupy Alnea Krzysztof Kamiński
19.00-24.00 Bankiet, Hotel Warmia Park

Prelegenci

Radosław Matiakowski
Prezes Zarządu RT Robotics

 

W swojej karierze pracował jako Dyrektor Zarządzający JM-TRONIK, członek rad nadzorczych Służewiec – Tory Wyścigów Konnych, Elektrownia Kozienice, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu RT Robotics oraz Członka Zarządu RMG Management odpowiedzialnego za segment consultingu. Posiada 22-letnie doświadczenie w branży B2B i consultingu w obszarze energetyki, telekomunikacji, informatyki i automatyki. Swoją interdyscyplinarną wiedzę zdobywał na Politechnice Warszawskiej – Wydział Elektryczny, Automatyka i Robotyka, Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Dziennikarstwa, Szkole Głównej Handlowej – Katedra Zarządzania w Gospodarce oraz programie MBA na Erasmus University – Rotterdam School od Management. W swojej karierze realizował wiele projektów inwestycyjnych i doradczych dla PGE, ENEA, TAURON, INNOGY, ENERGA, CEZ.

Jędrzej Kowalczyk, Prezes zarządu firmy FANUC Polska Sp. z o.o.

 

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem  FANUC związany
od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, szybko awansował na szefa serwisu robotów (2010), by w końcu stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji (2012). Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w proces upowszechniania innowacji w polskim przemyśle przyczyniły się do powołania na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym. W kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu firmy FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów, w tym producentów stanowisk zrobotyzowanych, w procesie wzmacniania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz z szerokim wsparciem polskich inżynierów.

Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 

45 lat. Rodowity Olsztynianin. Od dwudziestu lat związany zawodowo z samorządem terytorialnym, z których dziesięć zajmował się również audytem wewnętrznym. Od 09.02.2016 r. Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. W 2017 r. W-M SSE SA osiągnęła rekordowe wyniki w jej dwudziestoletniej historii.

Uwaga! I Edycja konferencji jest bezpłatna dla naszych gości!

Rejestracja do 5 października 2018 r. w formie mailowej: konferencje@alnea.pl

W zgłoszeniu należy umieścić imiona, nazwiska, stanowiska, maile, numery telefonów przedstawicieli oraz dane kontaktowe firmy (maksymalnie 2 osoby z firmy).

Do zgłoszeń zapraszamy właścicieli firm, prezesów, dyrektorów firm, członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektor operacyjny, dyrektor rozwoju, dyrektor produkcji, dyrektor techniczny), inżynierów i przedstawicieli firm o profilu produkcyjnym z potencjałem robotyzacji z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego lub pomorskiego.

Do zatwierdzonych gości zostaną wysłane zaproszenia drogą mailową.

Informacje podsumowujące:
Data: 11 października 2018 roku
Godziny konferencji: 10.30-16.55
Miejsce konferencji: Alnea Sp. z.o.o. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda
Kwaterowanie w Warmia Park (hotel z Aquaparkiem, saunami, nad jeziorem Pluszne). Pluski ul. Pluszna 36, 11-034 Stawiguda
Rezerwacje miejsc hotelowych, tel: +48 89 519 53 00
Do dyspozycji Partnerów i Gości:
11 pokoi  1 osobowych; 19 pokoi 2 osobowych; 2 pokoje LUX1 – decyduje kolejność rezerwacji. Uczestnicy pokrywają koszty własnego noclegu.