Szkolenia


Nieograniczony dostęp do wiedzy

Szkolenia

Robot współpracujący sawyer - cobot drugiej generacji. Podwójny system wizyjny Cognex, precyzyjna kontrola siły.

Szkolenia prowadzone są przez Partnerów bezpośrednio u Klientów,  w centrum szkoleniowym RT Robotics  w Warszawie lub w centrum szkoleniowym Rethink Robotics w Bostonie. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, który posiadają bogatą praktykę z zakresu robotów współpracujących Sawyer. Szkolenia składają się z części teoretycznej z dużą ilością praktycznych przykładów. W czasie szkolenia możliwe jest przygotowanie przykładowych aplikacji, którymi zainteresowane są szkolone osoby na podstawie dostarczonych detali.

Program szkoleń

Szkolenia dostępne są w następujących modułach:

Intera Basics – 1 dzień

Szkolenie zawierające podstawy programowania robota Sawyer w środowisku Intera. Uczestnicy zostają zapoznani ze sposobami programowania robota Sawyer na podstawie prostych zadań typu pick and place. Zaprezentowane są możliwości wbudowanego systemu wizyjnego na podstawie wykorzystania landmark’ów. Uczestnicy zostają przeszkoleni w zakresie prostych aplikacji z kontrolą siły. Treści przekazywane podczas szkolenia ilustrowane są prostymi przykładami zadań na robocie.

Intera Essentials – 2 dni

Szkolenie dotyczące zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem robota Sawyer. Podczas szkolenia pogłębiana jest wiedza zaprezentowana podczas szkolenia BASICS – omawiane są m.in. zaawansowane zagadnienia dotyczące ruchu robota, obsługi systemu wizyjnego oraz kontroli siły. Treści przekazywane podczas szkolenia są bogato licznymi przykładami zadań na robocie – uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z możliwościami budowania wielowariantowych programów przy wielowariantowym rozpoznawaniu detali. Uczestnicy przechodzą przez całe spektrum rozwiązania problemu – od doboru i konfiguracji chwytaków dedykowanych dla robota Sawyer, poprzez napisanie kodu programu, aż do optymalizacji działania robota w danym zagadnieniu. Istnieje możliwość rozwiązania problemu dostarczonego przez uczestników szkolenia.

Wymagania bezpieczeństwa stanowisk z Cobotami – certyfikacja CE – 1 dzień

Szkolenie to rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę bezpieczeństwa Cobotów. Następnie omawiane sa wymagania i regulacje prawne związane z pracą ludzi z robotami. Pokazywane są praktyczne aspekty przeprowadzania analiz ryzyka i wystawiania deklaracji CE.

Indywidualne szkolenia techniczne – na żądanie

Indywidualne szkolenie dostarcza zasób wiedzy szczegółowo określony na etapie uzgodnień. W ramach tego szkolenia wybrana tematyka jest omawiana w bardzo szczegółowy sposób z wieloma przykładami mającymi na celu wzmocnienie kompetencji. Szkolenie to może zawierać zaawansowane programowanie Cobota w języku Pythoon.